Our Partners

Onze partners

This project was supported by

Palliactief – Nederlandse vereniging voor professionele Palliatieve Zorg
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
Stichting Agora
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
PCOB Belangenbehartiging 50+
NVPO Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie
Algemene Nederlandse Ouderenbond ANBO
Vereniging van Integrale Kankercentra
Nederlandse patiëntenvereniging (NPV)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de geneeskunst (KNMG)
Associatie van zelfstandige High Care Hospices
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
Vrijwilligers Palliatieve en Terminale Zorg (VPTZ)