Bekijk ook

Als je niet meer beter wordt…

Informatie over de laatste levensfase voor en door lotgenoten

Bekijk ook deze voorlichtingsfilm, waarin 8 mensen vertellen over de dilemma‘s, over de keuzen die ze moesten maken en de zaken die zij moesten regelen nadat ze te horen kregen dat ze binnenkort zullen sterven.

Elk jaar horen 80.000 Nederlanders dat zij niet meer beter worden en binnen afzienbare tijd zullen sterven. Dat is het begin van een verwarrende en emotionele periode waarin veel vragen opdoemen waarop de antwoorden moeilijk zijn te vinden. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn, ervaren een aantal gemeenschappelijke dilemma’s. Soms gaat het om concrete keuzes (‘waar wil ik overlijden’, ‘welke behandeling wil ik nog wel en welke niet meer?’), soms betreft het minder zichtbare afwegingen (‘kan ik mijn sterven onder ogen zien?’). Hoeveel informatie er ook wordt aangereikt, het lijkt alsof mensen in deze levensfase de dilemma’s steeds weer zelf moeten ontdekken en hun werkelijkheid moeten aanpassen. Klik Hier.