Dankwoord

Dankwoord

Een film over de zorg voor ongeneeslijk zieken die thuis willen overlijden, valt of staat met medewerking van de mensen die dat overkomt, en van hun partner en andere naasten. Wij zijn hen allemaal enorm dankbaar dat zij aan de realisering van ‘Gewoon dood’ hebben meegewerkt. Zij maakten ons zonder terughoudendheid een tijdje deelgenoot van hun leven. Zij vertelden over hun zorgen, hun angsten, hun kijk op de toekomst en hun wensen voor de laatste fase van hun leven.
 
Wij zijn ook de artsen, verpleegkundigen, vrijwilligers en anderen die een rol spelen in het leven van de mensen die wij filmden dankbaar, dat zij aan deze film hebben willen meewerken.
De professionaliteit, toewijding en betrokkenheid van de hulpverleners, en de genegenheid en zorgzaamheid van de patiënt en hun partner, kinderen en anderen, vonden wij indrukwekkend.

Albert Mullaart
Rob Bruntink
Marijke van Daelen
Tjerk Visscher

Blaricum, 21 juni 2012.