De ongerustheid

De ongerustheid

Als je klachten hebt waarover je je zorgen maakt, ga je naar de huisarts die op zoek gaat naar de meest logische verklaring daarvoor. Als onvoldoende duidelijk wordt wat er aan de hand is word je verwezen naar het ziekenhuis. Je behandelend specialist bespreekt de uitkomst van die onderzoeken met je, en wordt er – als er sprake is van een ernstige ziekte – een behandelplan opgesteld.
 
De vraag die in dit deel aan de orde is, is of die ziekte behandelbaar, of onbehandelbaar is. Veel ernstige ziekten – ook potentieel dodelijke ziekten – kunnen succesvol worden behandeld en er genezen steeds meer mensen. Maar het kan ook anders lopen.


[Vorige]   [Volgende]

Quote: Bart Vos

Ik ben eigenlijk al twee maanden een beetje ziek. Benauwd vooral. Het werd steeds erger. Als ik vijf of zeven meter liep, moest ik weer rusten. Kon geen adem meer halen. Toen hebben we op een gegeven moment de huisarts gebeld. En daar ben ik de volgende dag naar toe gegaan. Hij heeft het hart bekeken en hij zei: ‘Dat zit niet goed.’ Hij heeft direct een ambulance gebeld om me naar het ziekenhuis te laten brengen.

Quote: De specialist

Je huisarts heeft je naar het ziekenhuis verwezen omdat die zelf geen oorzaak voor je klachten kan vinden. En dat maakt jullie beiden ongerust. Je wilt zo snel mogelijk weten wat er met je aan de hand is.
De huisarts zoekt naar de meest voor de handliggende verklaring van je klachten, maar ik probeer alle ernstige aandoeningen uit te sluiten. Ik werk dus andersom. En zelfs als ik het idee heb dat je iets onschuldigs hebt, zal ik toch van alles nakijken.