DVD bestellen

De video op DVD

Jammer genoeg zijn de dvd’s UITVERKOCHT. Omdat wij deze film gemaakt hebben om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met palliatieve zorg, kunt u de filmonderdelen hier downloaden. Wij vragen u daarvoor 5 euro over te willen maken op onze bankrekening NL08 INGB 0000 8762 71 t.n.v. A. Mullaart . Daarmee kunnen wij deze website in de lucht houden, de telefoon en postzegels betalen, en de rekeningen van onze bank betalen.

Download filmdelen (rechter muisknop ‘opslaan als’)

Titel Speelduur
1 De ongerustheid 12:46
2 Het is ongeneeslijk 12:48
3 De palliatieve behandeling 12:48
4 Tijd van leven 13:07
5 Het gaat slechter 13:52
6 Verpleging en verzorging 12:44
7 Het sterven 12:05

Gebruik van het videomateriaal

Iedereen mag het videomateriaal op deze site en op de dvd bekijken. Hulpverleners ((huis)artsen, maatschappelijk werkenden, oncologisch verpleegkundigen, psychologen…) kunnen dit materiaal gebruiken bij hun consulten en/of begeleidingsactiviteiten. Daarnaast kan en mag het gebruikt worden in opleidings- en trainingssituaties.